DAB
DAB

«DAB PUMPS» իտալական ընկերությունը, որն արտադրում է պոմպային սարքավորումներ, ստեղծվել է անցյալ դարի վաղ 70-ականներին։ DAB ընկերությունը իր տրամադրության տակ ունի ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած մի քանի գործարան։ Տնօրինելով իր հավաքովի, հզոր, թուջե (չուգուն) և ալյումինե ձուլվածքի արտադրանքներն ու բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների աշխատակազը, DAB–ն իրականացնում է պոմպային սարքավորումների բարդ մասերի արտադրություն, պոմպերի, ռոտորների, ստատորների և շարժիչների հավաքում։ 

DAB–ի գրեթե բոլոր արտադրական գործընթացները ավտոմատացված են, որը թույլ է տալիս թողարկել բարձրորակ սարքավորումներ։ Դեռ նախագծման փուլում իրականացվում է DAB պոմպերի բոլոր հիմնական հանգույցների և մեխանիզմների խոր ուսումնասիրություն։ 

Կիրառվում են նորագույն տեխնոլոգիաներ և նյութեր: Յուրաքանչյուր ապրանք պատրաստված DAB ընկերության հզորության շրջանակներում, անցնում վերջնական ստուգում, որն իր մեջ ներառում է հիդրավլիկ և էլեկտրական թեստավորումներ։ Սա թույլ է տալիս արտադրել հուսալի, օգտագործման մեջ հեշտ և հնարավոր վերանորոգման մեջ հարմարավետ պոմպեր։ 

Ներկայումս DAB–ի արտադրական ծրագրի հիմնական նպատակներն են՝ խոշոր արդյունաբերական պոմպերի արտադրությունը, նոր շարքի հորատանցքի, շրջանառու պոմպորի թողարկումը և դրանց ավտոմատացման համար Էլեկտրոնային բաղադրիչների ներդրումը։


Web site link :

http://www.dabpump.ru/