Ջեռուցման համակարգերի տեղադրումը տան ջեռուցման գործընթացի վերջնական էտապն է։ Տեղադրողների և ճարտարագետների պրոֆեսիոնալիզմից և հստակ պլանավորված գործողություններից է կախված կաթսայատան մեջ համալիր սարքավորումների հետագա անխափան աշխատանքը ։Մեր ընկերությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում շենքերի և կառույցների ինժեներական համակարգերի պրոֆեսիոնալ մոնտաժմանն ու դրանց հետագա շահագործմանը: Ինժեներական համակարգերի տեղադրման և շահագործման արտադրատեխնոլոգիական գործընթացների կառավարումը տեղի է ունենում ծառայության գլխավոր ինժեների, նախագծման բաժնի մի խումբ վերապատրաստված և արտադրման աշխատանքի համար թույլատվություն ստացած բարձր որակավորում ունեցող ինժեներներիի և մոնտաժողների ներքո։