Հետևելով իր հիմնական սկզբունքին, որը հաճախորդի բոլոր պահանջներին հետևելն է, և ունենալով պրոֆեսիոնալ մասնագետներից բաղկացած թիմի բացառիկ պոտենցիալը, «Թերմո-Ար» ընկերությունն ապահովում է մեր տեսականում ներկայացված բոլոր սարքավորումների սպասարկումը։ 

«Թերմո-Ար» ընկերության երաշխավորման և սպասարկման կենտրոնը ապահովում է սարքավորումների և համակարգերի երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկումը։ Պրոֆեսիոնալ կերպով պատրաստված և հավաստագրված մասնագետներ, սեփական պահեսսում պահանջվող պահեստամասերի պահպանում, հերթապահ թեժ գծի առկայություն՝ այս ամենը թույլ է տալիս ապահովել հնացած սարքավորումների շահագործման, վերանորոգման և փոխարինման հետ կապված բոլոր հնարավոր վթարային իրավիճակների արագ լուծումը։