«Առողջարարական մանկական ճամբար» Հանքավան, «Քրոսրոադս» ՄԲՀ