Наши сервисы

«Թերմո-Ար» ՍՊԸ-ն հանդիսանում է 2004թ.-ին հիմնադրված «Թերմոռոս-Ար» ՍՊԸ-ի իրավահաջորդ կազմակերպություն: Այսօր «Թերմո-Ար» ընկերությունը ՀՀ արդյունաբերողների և գործարարների, ինչպես նաև ՀՀ ճարտարապետների և շինարարների միությունների պատվավոր անդամ է:

Ընկերության առաջնային խնդիրն է բնակչությանն ապահովել անվտանգ, հուսալի ջեռուցման համակարգերով, տեխնիկապես և էսթետիկորեն ներդաշնակ ջեռուցման սարքերով և մատուցել բարձրորակ ծառայություններ: «Թերմո-Ար» ընկերությունն իր գործունեության ընթացքում արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների և պատվոգրերի՝ իր առաջարկած ապրանքատեսականու և ծառայությունների բարձր որակի համար:

«Թերմո-Ար»–ն իրականացնում է նաև մեծ շինությունների ջեռուցման համար նախատեսված կաթսայատների կառուցման աշխատանքներ:

Соблюдая свой главный принцип, который заключается в четком следовании всем интересам клиента, и обладая уникальным потенциалом высокопрофессионального коллектива специалистов, компания «Термо-Ар» обеспечивает сервисное обслуживание оборудования, представленного в нашем ассортименте. 

Гарантийно-сервисный центр компания «Термо-Ар» осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования и систем. Профессионально обученные и аттестованные специалисты, поддержание требуемого перечня запасных частей на собственном складе, наличие дежурной горячей линии - все это позволяет гарантировать быстрое решение всех возможных аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией, ремонтом и заменой устаревшего оборудования.

Монтаж отопительных систем является завершающим этапом процесса отопления дома. От профессионализма и четко спланированных действий монтажников и инженеров зависит дальнейшая бесперебойная работа комплекса оборудования в котельной. Большое внимание в нашей компании уделяется профессиональному монтажу и последующей эксплуатации внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Управление производственно-технологическими процессами в монтаже и наладке инженерных систем ведется под руководством: службы главного инженера, проектного отдела состоящего из группы высококвалифицированных инженеров и монтажников, прошедших обучение и получивших допуск к производству работ.

Отличительной чертой компании «Термо-Ар» является комплексный подход к решению задач клиентов. Профессионализм сотрудников компании позволяет вести архитектурно-строительное и инженерное проектирование практически любых объектов - от складских помещений до торгово-развлекательных и спортивно-оздоровительных комплексов, от административных зданий до промышленных объектов, от многоуровневых гаражей до коттеджных поселков с современной инфраструктурой. 

В структуре ООО «Термо-Ар» действует группа высококвалифицированных проектировщиков под руководством главного инженера проектов. Проектная группа ведет работы по таким направлениям деятельности, как: системы отопления, горячее и холодное водоснабжение, системы водоотведения, промышленная и бытовая химводоподготовка, системы вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения.

Мы предлагаем сложное инженерное оборудование, поэтому для нас важен профессионализм и постоянное повышение уровня знаний персонала и продавцов нашего оборудования. Компания «Термо-Ар» регулярно проводит семинары для партнеров, клиентов и сотрудников компании, посвященные оборудованию европейских производителей. Более 50 сотрудников компании «Термо-Ар» – это теплотехники, продавцы, маркетологи и сотрудники вспомогательных подразделений, имеющие многолетний опыт работы и прошедшие стажировку на предприятиях-поставщиках оборудования.